VINATA Portal
 • Nhà máy NICHIAS HP No.3
  Nhà máy Sumitomo Bakelite
  Nhà máy VINDACO
  Nhà máy lắp ráp ô tô VINASTAR
  Nhà máy thép VINA-KYOEI
 • Nhà máy SUMITOMO ELECTRIC
  Nhà máy IRISO Electronics VN
  MITSUBISHI Pencil Factory - Phase 3
  Nhà máy SANYO DI Solutions VN
  Nhà máy TOA